Başkanımızdan Mesaj

29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla yeni bir sayfa açıldı. Bu, eğitimden sanayiye, tarımdan sanata kadar yepyeni bir sürecin başlangıcı demekti. Cumhuriyet ulusun egemenliği odaklı bir yönetim sistemi olup, halkın bu egemenliğini belli
sürelerle milletvekilleriyle kullandığı bir sistemdi. Ayrıca Cumhuriyet’te seçimle başa gelmiş bir cumhurbaşkanının liderliği söz konusu idi. Bu şekilde kamunun ortak yararı ve yönetimi hedeflenerek yola çıkılan bir sistemin benimsenmesiyle yukarıda
belirtilen sektörlerde atılımlar başlamıştır. Özellikle ABD’de yaşanan ve “Kara Perşembe” adı verilen, ardından bütün dünyayı etkileyen 1929 ekonomik krizi ortamında bunu gerçekleştirmek oldukça zor görünüyordu. Ancak ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu konuda kararlıydı.

Ekonomi politikası bakımından “devletçilik” anlayışını benimseyen Atatürk, özel sermaye yetersizliği nedeniyle bu atılımları devlet kanalıyla gerçekleştirme yoluna gitti. Sanayi kuruluşlarından bazılarının işletilerek özel sektöre sermaye katılması için finansman arandı. 1931 yılında Birinci 5 yıllık Sanayi Bakanlığı Planı hazırlanmış, ancak 1934’te uygulanmaya başlanabilmiştir. Bunun gibi atılımlar Atatürk’ün sanayiye verdiği önemi göstermektedir. Ülke ekonomisinin sanayi ve üretim ağırlıklı gelişmesini ön plana alan ulu önder ve çalışma arkadaşları tarafından uygulanan bu politikalar sonucu, 1929 ile 1939 yılları arasında
Türkiye’nin sanayi üretim artış hızı dünya ortalamasının üzerine çıkmıştır. Bu rakamlar, söz konusu atılımın ne kadar
büyük bir teşebbüs olduğunu ortaya koymaktadır.

Sanayi atılımı sonucu ortaya çıkan bu tabloda kilit nokta ise bunların dış borçlanma ve dış yardımlar yerine milli
kaynaklar kullanılarak yapılmasıdır. Milli sanayinin geliştirilerek endüstriyel ürünlerde dışa bağlılıktan kurtulma ilkesi
yerini bulmuştur. Bu konuda Atatürk “Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve
yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz.
En başta vatan müdafaası olmak üzere, ürünlerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve refahlı Türkiye
idealine ulaşabilmek için bu bir zarurettir.” şeklindeki sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayi politikasını özetlemiştir.

Zafer AYDIN
Bolu Merkez Sanayi Sitesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle her konu hakkında iletişime geçebilirsiniz.

Rule yielding him fruit fill. Stars our creeping seas fill beast yielding void life signs day image. From together from creepeth you’re subdue very abundantly moveth his sixth fly their.

consulting_placeholder
Amanda Seyfried
Founder & CEO, Arcade Systems

Bizimle İletişime Mi Geçmek İstiyorsunuz?