T.C. BOLU VALİLİĞİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI – 30.03.2021


T.C. BOLU VALİLİĞİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI
TOPLANTI TARİHİ: 30.03.2021
KARAR SAYISI: 18
Bolu İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesi gereğince Bolu Valisi Ahmet ÜMİT’in başkanlığında, aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 30.03.2021 tarihinde Valilik Abant Toplantı Salonunda saat: 08:00’de toplanmıştır.
Yapılan toplantıda:
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme dönemine girilmiş ve T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesiyle uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmiş, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizce görüşülerek karar altına alınmıştır.
29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiş olup;
T.C. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, T.C. İçişleri Bakanlığının 29.03.2021 tarih 5673 sayılı genelgeleri gereğince, yeni bir karar alınana kadar ilimiz çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasında değerlendirilmiş olup;
Bu çerçevede;

 1. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesine,
  Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına,
  Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesinde belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle/İl Umumi Hıfzıssıhha Kararlarıyla yapılan eklemeler dâhil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve
  günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
 2. Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin; Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite sınırlaması ile mekânda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmelerine,
  Ancak bu işyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine,
  Yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,
 3. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi gereğince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 02.03.2021 tarih 12 nolu kararıyla belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,
 4. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere dair T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi gereğince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 02.03.2021 tarih 12 nolu kararıyla belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,
  Ancak bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,
 5. Sokağa çıkma tedbirlerine aykırı olmamak, girişlerde HES kodu kullanılması, seyirci/refakatçi/misafir alınmaması ve tüm tedbirlere uyulması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine,
 6. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,
 7. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine,
 8. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etken olup;
  Bu çerçevede T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 03.03.2021 tarih 3695 sayılı genelgesi ile temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” kesintisiz şekilde uygulanmasının devam edilmesine,
  Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesine,
  İlçe Kaymakamları tarafından ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli uyarlamaların ivedilikle yapılarak uygulanmasına, ilgili kişi ve kurumlar tarafından yetkili makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
  Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi ve suç teşkil etmesi halinde TCK’nun 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, idari cezaların Mülki makamlarca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde kolluk kuvvetleri (İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine,
  İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmesine,
  Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.Bir cevap yazın